Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Pagtitipon at Talakayan: Ang Pundasyon ng Budismo (Nov. 05, 2017 | 3:30 pm – 4:30 pm)

Malugod namin kayong inaanyayahan sa isang pagtitipon at talakayan ukol sa Pundasyon ng Budismo na pangunguhan ng guro ng Budismo na si Masaki.

Ang pagtitipon na ito ay walang bayad.

Kailan: Nov. 05, 2017, Linggo
Oras: 3:30 pm – 4:30 pm
Saan: Starbucks @ The Columns 3 Ayala Makati

2017-11-05 Meetup Lecture Starbucks

Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budismo (Agosto 12, 2017 | Sabado)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Agosto 12, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA

Ang Larawan Mula kay: Masaki Usumoto

2017-08-12 Meetup Lecture Columns 01


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budsimo (Hulyo 23, 2017 | Linggo)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Hulyo 23, 2017 | 2:00pm – 3:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 07, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 02, 2017 | 3:30pm – 5:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 01, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 01, 2017 | 10:00am – 11:00am

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Budismo at ang Layunin ng Buhay (Apr. 30, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang Budismo at ang tunay nating layunin sa buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 30, 2017 | 3:30pm – 6:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ano ang ating Tunay na Sarili? (Apr. 15, 2017)

Ano ang ating Tunay na Sarili? Tinuturo sa atin ng Budismo na mayroong 3 Salamin na nagsasabi tungkol sa ating sarili. Ang Salamin ng Sarili, Salamin ng Iba at Salamin ng Dharma. Ito ang tatalakayin ni gurong Masaki sa pagtitipon na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 15, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Filipino Pureland Buddhism | En-En Usomoto

This slideshow requires JavaScript.