Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland


Leave a comment

NAKALIPAS – Meetup: Ang Layunin ng Buhay sa Budismo (1:30 pm – 3:00 pm & 5:00 pm – 6:30 pm | Okt. 21, 2017, Sabado)

Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa meetup at diskusyon na ito tungkol sa Layunin ng Buhay sa Budismo na pangungunahan ni Gurong Hideo Maeda mula Japan.

Ang pagtitipon ng ito ay walang bayad.

Kailan: Oktubre 21, 2017
Oras: 1:30 pm – 3:00pm & 5:00 pm – 6:30 pm
Saan: Cafe Breton sa Robinson’s Place Manila

Ang mga litrato ay mula kay Hideo Maeda at Chau Le

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements