Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

//DARATING// – Lecture: Ang Pundasyon ng Budismo (Nob. 19, 2017 | 1:00pm-3:30pm Linggo)

Ang lecture na ito ay gaganamin sa Skype at pangungunahan ng guro ng Budismo na si Sumie mula Japan. Ibabahagi nya ang mga payak ng detalye ng Budismo at ang sentro ng mga aral nito

Kailan: Nob. 19, 2017, Linggo
Oras: 1:00 pm – 2:30 pm
Saan: SKYPE

Malugod na inaanyayahan ang mga baguhan pa lamang na makikinig sa Budismo. Ang mga katanungan ay maaaring masagot.

Mag-iwan ng mensahe sa SKYPE IDs: musr4362hx6live:padilla_len1 kung nais sumali.

Ang lecture na ito ay walang bayad.

Paalala lamang na ilagay ang inyong mikropono sa “mute” habang ang guro at nagbibigay ng kanyang lektura. Salamat.

Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Meetup/Lecture: Ang Batas ng Karma (Nob. 12, 2017 | 3:330pm – 4:30pm Linggo)

Inaanyayahan namin kayong dumalo sa isang meetup at diskusyon tungkol sa Batas ng Karma na pangungunahan ni gurong Masaki. Makipagugnayan sa numerong 0998-566-2533 o magiwan ng mensahe sa aming Makipagugnayan na pahina kung nais pumunta.

Ang kaganapang ito ay walang bayad.

 

Kailan: Nov. 12, 2017, Sunday
Oras: 3:30 pm – 4:30 pm
Saan: @ The Columns1 Ayala Makati


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture/Meetup: 6 na Mabubuting Gawain: Pagsusuri sa Sarili (Hulyo 08, 2017 | Saturday)

Ang Pagsusuri ng sarili o pagsusuri ng ating mga nagawa ay ang ika-lima sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines 

Kailan: Hulyo 08, 2017 | 2:00 pm – 4:00 pm

Mag-text or tumawag sa 0916-4249359 o mag-iwan ng mensahe kay frank.costelloe sa Skype kung nais sumali

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Hulyo 13, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Batas ng Sanhi at Epekto.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hulyo 13, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Ang 8 Diwa o 8 Kamalayan

Ang mga ito ay ang iba’t-ibang lebel ng kamalayan ng tao. Ang unang 5 ay ang ating mga pandama. Ang unang 7 ang pansamantala lamang at sa ating kamatayan ang mga ito rin ay mawawala. Ang ika-8 kamalayan, ang Alaya, ay nanatili sa kabila ng ating kamatayan. Hindi lamang tayo pisikal na katawan. Ang atin tunay na kamalayan, ang Alaya, ay ang ating tunay na sarili. Narito ang paglalarawan sa bawat kamalayan o diwa.

 1. Diwang Pantingin (Gen-Shiki)
  Ang ating kakayahang makakita.
 2. Diwang Pandinig (Ni-Shiki)
  Ang ating kakayahang makarinig.
 3. Diwang Pang-amoy (Bi-Shiki)
  Ang ating kakayahang maka-amoy.
 4. Diwang Panglasa (Zes-Shiki)
  Ang ating kakayahang makalasa.
 5. Diwang Pandama (Shin-Shiki)
  Ang ating kakayahang makaramdam.
 6. Diwang Pangkaisipan (I-Shiki)
  Ang ating kakayahang mag-isip at makatanggap ng impormasyon mula sa ating mga pandama.
 7. Lubos na pagkagiliw (Mana-Shiki)
  Ito ang ating lubos na pagkagiliw sa mga bagay, tao, ideya at iba pa. Akin ito, ako ang may-ari nito, ako ang may-ari niyan. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan.
 8. Diwang Alaya (Araya-Shiki)
  Ito ang bahay imbakan ng ating enerhiya o binhi ng Karma (walang kulay at walang hugis ito). ito ang ating tunay na sarili. Ito ay patuloy na nagbabago dahil gumagawa tayo ng iba’t ibang interaksyon sa araw-araw. Ang diwa na ito ay hindi pumapanaw, ito ay walang hanggan, ito ay naglalakabay at lumilipat mula sa nakalipas papunta sa hinaharap at kinbukasan. Ito ang pinagmulan ng ating buhay, tulad ng isang ilog na walang tigil sa pagdaloy at paminsan-minsan ay magkakaroon ng bula – ang bulang ito ay ang ating pisikal na anyo. Ang bulang ito ay naglalaho kasabay sa pagdaloy ng ilog, tulad ng pisikal na katawan nating namamatay. Ang pisikal nating katawan ay anyo lamang para sa ating Diwang Alaya. Ang ibig sabihin ng Alaya sa Sanskrit ay “imbakan” katulad ng salitang “HimALAYA” an ang ibig sabihin ay bahay imbakan ng nyebe.

  Ito ay parang isang bangkay na hindi nakakapakinig sa turo ng Budismo. Nababalot sa dilim at kalungkutan at walang kasama. Ito ang dahilan kung kaya nakakaramdam tayo ng kalungkutan kahit na maraming tao tayong nakakasalamuha. Ito ay dahil ang ating Diwang Alaya ay palaging nagdurusang mag-isa. Kailangan turuan natin itong makinig at ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig sa Budismo.


Leave a comment

Ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon

Basahin muna ang Batas ng Sanhi at Epekto bago ito.

Nauna na nating natalakay ang Batas ng Sanhi at Epekto, at kung paanong ito ang sentro ng aral ng Budismo. Ano naman ang kaugnayan ng 3 Mundo at 10 Direksyon dito? Bago yan kilalanin muna natin ang 3 Mundo at 10 Direksyon.

Ang 3 Mundo ay:

 1. Ang Nakalipas
 2. Ang Kasalukuyan
 3. Ang Hinaharap

at ang 10 Direksyon ay:

 1. Hilaga
 2. Timog
 3. Silangan
 4. Kanluran
 5. Hilagang Silangan
 6. Timog Silangan
 7. Hilangang Kanluran
 8. Timog Kanluran
 9. Itaas
 10. Ibaba

Masasabi natin na ang ibig sabihin ng 3 Mundo ay kahit kailan at ang 10 Direksyon naman ay kahit saan. Ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sumasakop sa 3 Mundo at 10 Direksyon. Ibig sabihin ang Batas ng Sanhi at Epekto ay tunay kahit kailan at kahit saan.

Tulad ng unang nabanggit, sa Batas ng Sanhi at Epekto ang bawat Sanhi ay may katumbas ng Epekto. At dahil sakop ng Batas ang 3 Mundo, ang Epekto ng Sanhi (gawa o aksyon) na itinanim natin sa nakalipas nating buhay ay maaring magpamalas hindi lamang sa nakalipas, kundi maging sa kasalukuyan o sa hinaharap.

Halimbawa ay ang isang batang ipinanganak na may kapansanan. Mas mahirap para sa kanya ang mamuhay dahil sa kalagayan nyang ito. Ano ang nagawa ng isang bagong silang na sanggol upang mabuhay sa ganitong kalagayan? Ang nagpapasya ng ating kapanganakan sa kasalukuyan ay ang ating nakalipas na buhay. Sa pagsuri ng estado ng ating kasalukuyang buhay, malalaman natin kung mabubuting gawain ang ating itinanim sa ating nakalipas. Ang mga gawaing ating itinatanim sa kasalukuyan naman ang magpapasya ng magiging buhay natin sa hinaharap. Ano ang itinatanim natin ngayon, mabubuting gawain o hindi?

Ang 10 Direksyon ay nagpapakita na ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sinasakop ang lahat ng lugar. Walang sulok na hindi kasama.

Palaging gumawa ng mabuti upang maging mabuti din ang ating kinabukasan. Hindi na natin mababago ang mga kamaliang nagawa natin sa nakaraan ngunit may magagawa pa tayo sa kasalukuyan para sa kahihinatnan ng ating hinaharap.

 


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture/Meetup: 6 na Mabubuting Gawain: Pagsusuri sa Sarili (Hulyo 08, 2017 | Saturday)

Ang Pagsusuri ng sarili o pagsusuri ng ating mga nagawa ay ang ika-lima sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines 

Kailan: Hulyo 08, 2017 | 2:00 pm – 4:00 pm

Mag-text or tumawag sa 0916-4249359 o mag-iwan ng mensahe kay frank.costelloe sa Skype kung nais sumali

MAKINIG // ISAGAWA