Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budismo (Agosto 12, 2017 | Sabado)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Agosto 12, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA

Ang Larawan Mula kay: Masaki Usumoto

2017-08-12 Meetup Lecture Columns 01


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ang Layunin ng Buhay (Agosto 06, 2017 | Linggo)

Tatalakayin ni gurong Maeda mula sa bansang Japan ang tungkol sa Layunin ng Buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Agosto 06, 2017 | 4:00pm – 5:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ano ang Tunay na Kaligayahan (Agosto 05, 2017 | Sabado)

Tatalakayin ni gurong Maeda mula sa bansang Japan ang tungkol sa Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Agosto 05, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budsimo (Hulyo 23, 2017 | Linggo)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Hulyo 23, 2017 | 2:00pm – 3:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture/Meetup: 6 na Mabubuting Gawain: Pagsusuri sa Sarili (Hulyo 08, 2017 | Saturday)

Ang Pagsusuri ng sarili o pagsusuri ng ating mga nagawa ay ang ika-lima sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines 

Kailan: Hulyo 08, 2017 | 2:00 pm – 4:00 pm

Mag-text or tumawag sa 0916-4249359 o mag-iwan ng mensahe kay frank.costelloe sa Skype kung nais sumali

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Hulyo 13, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Batas ng Sanhi at Epekto.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hulyo 13, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Ang 8 Diwa o 8 Kamalayan

Ang mga ito ay ang iba’t-ibang lebel ng kamalayan ng tao. Ang unang 5 ay ang ating mga pandama. Ang unang 7 ang pansamantala lamang at sa ating kamatayan ang mga ito rin ay mawawala. Ang ika-8 kamalayan, ang Alaya, ay nanatili sa kabila ng ating kamatayan. Hindi lamang tayo pisikal na katawan. Ang atin tunay na kamalayan, ang Alaya, ay ang ating tunay na sarili. Narito ang paglalarawan sa bawat kamalayan o diwa.

 1. Diwang Pantingin (Gen-Shiki)
  Ang ating kakayahang makakita.
 2. Diwang Pandinig (Ni-Shiki)
  Ang ating kakayahang makarinig.
 3. Diwang Pang-amoy (Bi-Shiki)
  Ang ating kakayahang maka-amoy.
 4. Diwang Panglasa (Zes-Shiki)
  Ang ating kakayahang makalasa.
 5. Diwang Pandama (Shin-Shiki)
  Ang ating kakayahang makaramdam.
 6. Diwang Pangkaisipan (I-Shiki)
  Ang ating kakayahang mag-isip at makatanggap ng impormasyon mula sa ating mga pandama.
 7. Lubos na pagkagiliw (Mana-Shiki)
  Ito ang ating lubos na pagkagiliw sa mga bagay, tao, ideya at iba pa. Akin ito, ako ang may-ari nito, ako ang may-ari niyan. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan.
 8. Diwang Alaya (Araya-Shiki)
  Ito ang bahay imbakan ng ating enerhiya o binhi ng Karma (walang kulay at walang hugis ito). ito ang ating tunay na sarili. Ito ay patuloy na nagbabago dahil gumagawa tayo ng iba’t ibang interaksyon sa araw-araw. Ang diwa na ito ay hindi pumapanaw, ito ay walang hanggan, ito ay naglalakabay at lumilipat mula sa nakalipas papunta sa hinaharap at kinbukasan. Ito ang pinagmulan ng ating buhay, tulad ng isang ilog na walang tigil sa pagdaloy at paminsan-minsan ay magkakaroon ng bula – ang bulang ito ay ang ating pisikal na anyo. Ang bulang ito ay naglalaho kasabay sa pagdaloy ng ilog, tulad ng pisikal na katawan nating namamatay. Ang pisikal nating katawan ay anyo lamang para sa ating Diwang Alaya. Ang ibig sabihin ng Alaya sa Sanskrit ay “imbakan” katulad ng salitang “HimALAYA” an ang ibig sabihin ay bahay imbakan ng nyebe.

  Ito ay parang isang bangkay na hindi nakakapakinig sa turo ng Budismo. Nababalot sa dilim at kalungkutan at walang kasama. Ito ang dahilan kung kaya nakakaramdam tayo ng kalungkutan kahit na maraming tao tayong nakakasalamuha. Ito ay dahil ang ating Diwang Alaya ay palaging nagdurusang mag-isa. Kailangan turuan natin itong makinig at ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig sa Budismo.