Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland


Leave a comment

NAKALIPAS – Pagtitipon at Talakayan: Ang Pundasyon ng Budismo (Nov. 05, 2017 | 3:30 pm – 4:30 pm)

Malugod namin kayong inaanyayahan sa isang pagtitipon at talakayan ukol sa Pundasyon ng Budismo na pangunguhan ng guro ng Budismo na si Masaki.

Ang pagtitipon na ito ay walang bayad.

Kailan: Nov. 05, 2017, Linggo
Oras: 3:30 pm – 4:30 pm
Saan: Starbucks @ The Columns 3 Ayala Makati

2017-11-05 Meetup Lecture Starbucks

Advertisements


Leave a comment

Ano ang Budismo?

Ang Budismo ay isang Relihiyon at Pilosopiya na itinuro ni Sakyamuni Buddha o Gautama Buddha noong ika-6 na siglo B.C. (mga 2,600 na taon na ang nakalilipas). Bunga nito ay ang mga nasa 7,000 sutra na iniwan n’ya para sa atin.

Ngayon, may 2 pangunahing paaralan ng Budismo, ang Theravada at ang Mahayana. Sa kabila ng pagkakaiba, bahagi pa rin ng 2 paaralan na ito ang karaniwan na elemento ng tradisyon, saloobin at buod ng aral ng Budismo. Katulad ng isang punong may malalim na ugat at tinubuan ng maraming sanga.

Ang Theravada, ang pinakamatandang paaralan ng Budismo, ay malawak na sinasagawa sa mga Timog Asyanong bansa ng Sri Lanka, Cambodia, Laos, Burma, at Thailand. Ito na siguro ang pinakatradisyunal na paaralan ng Budismo dahil ang sinusunod dito ay ang pinakamaagang turo ni Buddha. Halos hindi nito binibigyang pansin ang mga konsepto ng bathala. Ang layunin ng mga turo nito ay ang maabot ang Nirvana o isang estado ng lubos na kaligayahan na magpapalaya sa walang katapusang pagsilang dito sa mundo.

Ang Mahayana ay nagsanga sa maraming uri ng paaralan sa mga basang Japan, Korea, China, at Tibet. Ilan sa mga uri ng paaralan ng Mahayana ay ang Zen, Pureland at Tibetan. May mga paaralan ng Mahayana na kumikilala sa konsepto ng bathala.

Natuklasan ni Siddharta Gautama (tunay na pangalan ni Sakyamuni Buddha) ang mga katotohanan sa pamamagitan ng mga lohikal na katwiran at hindi sa mga banal na pahayag. Nakamit nya ang “enlightenment” hindi sa pag-abala sa mga nilalang na labas sa ating karanasan kundi sa pagtukoy ng ating layunin sa buhay, kasama dito ang tunay na kaligayahan. Naranasan niya na parehong mamuhay ng marangya at bilang asetiko. Hindi nya nahanap ang tunay na kaligayahan sa 2 uri ng pamumuhay na ito kung kaya’t kanyang napagtanto na mayroon gitnang daan. Mula dito nagsimula ang pundasyon ng mga turo ng Budismo. Sa madaling sabi, pinapayo ng Budismo na gawin nating ang mga tamang bagay at yan ay ang pag-gawa ng mabubuting bagay upang umani din tayo ng mga mabubuting epekto mula sa mga ito.


Ang sangay na Budismong aking pinakikingan at inaaral ay ang budismong PURELAND. May ilang pulong sa isang taon ang aming dinadaluhan sa sentro nito sa Toyama, Japan. May ilang kababayang Pilipino na rin ang nakadalo dito. Maliban dito, may regular na talakayan o lektura din kami sa Skype o sa Meetup. Kung nais makinig o mag-aral ng Budismo, ang iskedyul ng mga ito ay makikita sa mga sumusunod:

 

“Ang uri ng butong itinanim ay magbubunga ng sya ring prutas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay makakakamit ng mga mabubuting resulta. Ang mga gumagawa ng masama ay magkakamit din ng masama. Kung maingat kang nagtanim ng mabuting gawain, ikaw ay aani rin ng mabuting bunga”

Dhammapada


Leave a comment

Sakyamuni Buddha

Ang “Enlightened One”, ang Dalisay, Guro… lahat ng bansag na ito na ibinigay kay Sakyamuni Buddha ay maaring narinig na nating lahat. Ngunit bago pa man siya naging Buddha, siya ay si Prinsipe Siddharta Gautama. Ipininanganak sa Lumbini (ngayon ay Nepal) noong ika-8 ng Abril, 2,600 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang ay si Haring Jobon at Reyna Maya. Tumira siya sa Kapila-Vastu at sa edad na 19 pinakasalan si Yasodhara. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki.

Umalis siya ng palasyo sa edad na 29 noong ika-8 ng Pebrero upang mamuhay bilang isang asetiko. Ngunit nadiskubre niya na kahit ito ay hindi ang tamang landas upang makamit ang tunay na kaligayahan.

Sa edad na 35, nakamit niya ang “enlightenment” o ang tunay na kaligayahan matapos niyang mapagaralan na ang gitnang landas sa pagitan ng labis na karangyaan at pagiging labis na asetiko. Nagturo siya ng Budismo ng 45 taon bago siya pumanaw sa edad na 80 sa ika-15 ng Pebrero. Nagiwan siya ng 7,000 sutra.

Maikling buod:

  • Apr.  8: Ipinanganak bilang Prinsipe Siddharta sa Lumbini
  • Feb.  8: Nilisan ang palasyo upang mamuhay bilang asetiko sa edad na 29
  • Dec.  8: Nakamit ang “Enlightenment” sa edad na 35
  • Feb. 15: Pumanaw sa edad na 80
  • Asawa: Yasodhara, 1 anak na lalaki
  • Magulang: Haring Jobon at Reyna Maya
  • 7,000 Sutras