Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Makipag-ugnayan

Kung mayroon kayong mga tanong o anumang bagay na nais ninyong iparating, punan po lamang ang mga nasa ibaba. Sasagutin namin ang inyong mga tanong sa pinakamabilis na posibleng panahon. Salamat po!

Advertisements