Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

//DARATING// – Lecture: Ang Pundasyon ng Budismo (Nob. 19, 2017 | 1:00pm-3:30pm Linggo)

Ang lecture na ito ay gaganamin sa Skype at pangungunahan ng guro ng Budismo na si Sumie mula Japan. Ibabahagi nya ang mga payak ng detalye ng Budismo at ang sentro ng mga aral nito

Kailan: Nob. 19, 2017, Linggo
Oras: 1:00 pm – 2:30 pm
Saan: SKYPE

Malugod na inaanyayahan ang mga baguhan pa lamang na makikinig sa Budismo. Ang mga katanungan ay maaaring masagot.

Mag-iwan ng mensahe sa SKYPE IDs: musr4362hx6live:padilla_len1 kung nais sumali.

Ang lecture na ito ay walang bayad.

Paalala lamang na ilagay ang inyong mikropono sa “mute” habang ang guro at nagbibigay ng kanyang lektura. Salamat.

Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Meetup/Lecture: Ang Batas ng Karma (Nob. 12, 2017 | 3:330pm – 4:30pm Linggo)

Inaanyayahan namin kayong dumalo sa isang meetup at diskusyon tungkol sa Batas ng Karma na pangungunahan ni gurong Masaki. Makipagugnayan sa numerong 0998-566-2533 o magiwan ng mensahe sa aming Makipagugnayan na pahina kung nais pumunta.

Ang kaganapang ito ay walang bayad.

 

Kailan: Nov. 12, 2017, Sunday
Oras: 3:30 pm – 4:30 pm
Saan: @ The Columns1 Ayala Makati


Leave a comment

NAKALIPAS – Talakayan: Saligan ng Pagaaral ng Budismo (Okt. 22, 2017 | 1:00 pm – 2:30 pm)

Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa isang talakayan mula sa guro ng Budhismo na si Sumie Ochiai mula Japan.

Ang talakayang ito ay walang bayad.

Kailan: Oktubre 22, 2017
Oras: 1:00 pm – 2:30 pm
Saan: Skype (Magmensahe sa mga Skype IDs musr4326hx6 at live:padilla.len_1 kung nais dumalo.)

 


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ang Layunin ng Buhay (Agosto 06, 2017 | Linggo)

Tatalakayin ni gurong Maeda mula sa bansang Japan ang tungkol sa Layunin ng Buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Agosto 06, 2017 | 4:00pm – 5:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA