Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Sino Kami

Kami ay isang grupo na nakikinig at isinasabuhay ang mga turo ng Budismong Pureland, ang panata ni Amida Buddha, na itinuro ni Sakyamuni Buddha. Maraming tao ang interesado sa pag-aaral ng Budismo, kung kaya ginawa namin ang pahina na ito upang makapagbigay ng pagkakataon sa iba na makapagsimulang mag-aral ng Budismo. Mayroon kaming palagiang pagkikita at libreng pag-aaral sa Skype mula sa mga guro sa Japan at Estados Unidos.

Ang pag-aaral at pagsasabuhay ng Budismo ay makakatulong upang makamit natin ang tunay na kaligayahan o “enlightenment.” Ang mga turo ay madaling maintindihan ngunit ang taimtim na pagsunod dito ay mangangailangan ng matagal na panahon at tiyaga. Sa paglahok sa ating mga pag-aaral ay ang iyong unang hakbang upang matuklasan ang iyong tunay na sarili, ang iyong unang hakbang upang makamit ang tunay na kaligayahan.

 

Advertisements