Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon

Leave a comment

Basahin muna ang Batas ng Sanhi at Epekto bago ito.

Nauna na nating natalakay ang Batas ng Sanhi at Epekto, at kung paanong ito ang sentro ng aral ng Budismo. Ano naman ang kaugnayan ng 3 Mundo at 10 Direksyon dito? Bago yan kilalanin muna natin ang 3 Mundo at 10 Direksyon.

Ang 3 Mundo ay:

 1. Ang Nakalipas
 2. Ang Kasalukuyan
 3. Ang Hinaharap

at ang 10 Direksyon ay:

 1. Hilaga
 2. Timog
 3. Silangan
 4. Kanluran
 5. Hilagang Silangan
 6. Timog Silangan
 7. Hilangang Kanluran
 8. Timog Kanluran
 9. Itaas
 10. Ibaba

Masasabi natin na ang ibig sabihin ng 3 Mundo ay kahit kailan at ang 10 Direksyon naman ay kahit saan. Ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sumasakop sa 3 Mundo at 10 Direksyon. Ibig sabihin ang Batas ng Sanhi at Epekto ay tunay kahit kailan at kahit saan.

Tulad ng unang nabanggit, sa Batas ng Sanhi at Epekto ang bawat Sanhi ay may katumbas ng Epekto. At dahil sakop ng Batas ang 3 Mundo, ang Epekto ng Sanhi (gawa o aksyon) na itinanim natin sa nakalipas nating buhay ay maaring magpamalas hindi lamang sa nakalipas, kundi maging sa kasalukuyan o sa hinaharap.

Halimbawa ay ang isang batang ipinanganak na may kapansanan. Mas mahirap para sa kanya ang mamuhay dahil sa kalagayan nyang ito. Ano ang nagawa ng isang bagong silang na sanggol upang mabuhay sa ganitong kalagayan? Ang nagpapasya ng ating kapanganakan sa kasalukuyan ay ang ating nakalipas na buhay. Sa pagsuri ng estado ng ating kasalukuyang buhay, malalaman natin kung mabubuting gawain ang ating itinanim sa ating nakalipas. Ang mga gawaing ating itinatanim sa kasalukuyan naman ang magpapasya ng magiging buhay natin sa hinaharap. Ano ang itinatanim natin ngayon, mabubuting gawain o hindi?

Ang 10 Direksyon ay nagpapakita na ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sinasakop ang lahat ng lugar. Walang sulok na hindi kasama.

Palaging gumawa ng mabuti upang maging mabuti din ang ating kinabukasan. Hindi na natin mababago ang mga kamaliang nagawa natin sa nakaraan ngunit may magagawa pa tayo sa kasalukuyan para sa kahihinatnan ng ating hinaharap.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s