Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Ang Batas ng Karma (Kundisyon)

1 Comment

Ang kabuuang tawag sa Batas ng Karma (Sanhi at Epekto) ay Ang Batas ng Karma (Sanhi, Kundisyon at Epekto) [Basahin dito ang naunang lathala tungkol sa Batas ng Karma (Sanhi at Epekto) ]. Isinasaad nito na bawat Sanhi (aksyon o gawa) – kahit ito pa man ay masama o mabuti ay magkakaroon ng Epekto (resulta) na hindi natin matatakasan, at ang epekto ng ating mga ginawa ay tayo lamang ang makakatanggap.

TAG - Sanhi at Epekto tsart

Ang KUNDISYON ay nangyayari sa pagitan ng Sanhi at Epekto. Hindi nito kayang alisin o ipawalang-bisa ang isang Epekto. Naapektuhan lang nito kung paano natin mararanasan ang Epekto. Kung kaya ang kumpletong tsart ay:

TAG - Sanhi Kundisyon at Epekto tsart

Halimbawa ay ang mga cherry blossoms, sila ay namumulaklak tuwing tag-sibol ngunit sa tag-lamig ang makikita lamang ay tila mga patay na puno. Ang puno ay may enerhiya o abilidad (SANHI) na makagawa ng mga bulaklak (EPEKTO) ngunit nakadepende ito sa klima (KUNDISYON).

Sa ating buhay ang ating mga magulang o katuwang sa buhay ay halimbawa ng mga Kundisyon na nagpapalabas ng Epekto ng mga nakalipas nating gawain. Kung ang isa ay namuhay bilang isang malupit at bayolenteng tao sa kanyang nakaraang buhay, sa kanyang susunod na buhay ay maaring isilang sya sa isang mahirap at hindi mapagmahal na pamilya. Ngunit marami ang pamilyang ganito? Bakit sya nabuhay sa partikular na pamilya o sitwasyon na iyon?

SANHI: Namuhay bilang isang malupit at bayolenteng tao sa nakaraang buhay
EPEKTO: Isinilang sa isang mahirap at hindi mapagmahal na pamilya
KUNDISYON: Magulang / pamilya

Maari ring sa mas malala pang sitwasyon sya isinilang. Tulad ng bukod sa mahirap at hindi mapagmahal na pamilya sila ay nasa isang bansang nasa ilalim ng gera.

Walang Kundsiyon na makakapagligtas sa atin sa ating Karma, maapektuhan lamang nito kung paano natin ito mararanasan.

Advertisements

One thought on “Ang Batas ng Karma (Kundisyon)

  1. Pingback: Ang Batas ng Sanhi at Epekto | Pagsusumikap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s