Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Isang Payak na Paglalarawan sa Budismong Jodo Shinshu

Leave a comment

Ang Budismong Pureland ay isang sangay ng Budismong Mahayana. Ginagamit nito ang aral ng Jiri Rita na sa pagtulong ko sa aking kapwa at tinutulungan ko rin ang aking sarili. Taliwas sa mas tradisyunal na aral ng Gari-gari na nakatuon sa pagtulong sa sarili. Ito ay malawakang isinasagawa sa Japan pati sa Tsina, Korea, Taiwan at Vietnam.

Ang Budismong Pureland na aking sinusunod ay Jodo Shinshu Buddhism. Ito ay itinatag ng Hapon na monghe na si Maestro Shinran at pinagyabong ng kanyang disipulong si Rennyo.

Itinuturo nito na ang pangunahing layunin ng buhay ay ang makamit ang Ganap na Kaligayahan, na hindi tayo bibiguin kahit sa kamatayan. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng Pangako ni Amida Buddha na nagaalis ng tabing ng nagaalinlangang isipan at nagbibigay ng kaliwanagan ng isipan o Ganap na Kaligayahan. Makakamit ang Pangako ni Amida Buddha sa pamamagitan ng 3 gawain:

  1. Pakikinig sa Budismo
  2. Chanting (ay tulad ng isang inaawit na dasal na nagbibigay galang sa mga turo)
  3. Paggawa ng 6 na Mabubuting Gawain

At sa gitna ng mga turong ito ay ang Batas ng Sanhi at Epekto na ang pinakahangarin ay “Tumigil sa paggawa ng masama at gumawa lamang ng mabuti.”

Ito ang ilan sa batayan ng Budismong Jodo Shinshu sa patuloy na pag-aaral nito mas higit pang marami and madidiskubre at mas higit na mauunawaan ang lalim ng bawat aral.

 


Kung interesadong makapagaral ng tungkol sa Budismong Jodo Shinshu mayroon kaming mga palagiang Skype Live Lectures. Bukod dito, maari ding mag-aral sa ilalim ng isang guro. Mainam ito sa mga hindi pa kumportable na makinig na may kasamang grupo. Bukod dito maiiaayon ng guro ang iyong pag-aaral base sa mga oras  na kombenyente sayo at sa bilis ng iyong pagunawa.

Maaring mag-iwan ng mensahe sa mga link sa ibaba kung interesado:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s