Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budsimo (Hulyo 23, 2017 | Linggo)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: Hulyo 23, 2017 | 2:00pm – 3:30pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture/Meetup: 6 na Mabubuting Gawain: Pagsusuri sa Sarili (Hulyo 08, 2017 | Saturday)

Ang Pagsusuri ng sarili o pagsusuri ng ating mga nagawa ay ang ika-lima sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines 

Kailan: Hulyo 08, 2017 | 2:00 pm – 4:00 pm

Mag-text or tumawag sa 0916-4249359 o mag-iwan ng mensahe kay frank.costelloe sa Skype kung nais sumali

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Hulyo 13, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Batas ng Sanhi at Epekto.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hulyo 13, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Ang 8 Diwa o 8 Kamalayan

Ang mga ito ay ang iba’t-ibang lebel ng kamalayan ng tao. Ang unang 5 ay ang ating mga pandama. Ang unang 7 ang pansamantala lamang at sa ating kamatayan ang mga ito rin ay mawawala. Ang ika-8 kamalayan, ang Alaya, ay nanatili sa kabila ng ating kamatayan. Hindi lamang tayo pisikal na katawan. Ang atin tunay na kamalayan, ang Alaya, ay ang ating tunay na sarili. Narito ang paglalarawan sa bawat kamalayan o diwa.

 1. Diwang Pantingin (Gen-Shiki)
  Ang ating kakayahang makakita.
 2. Diwang Pandinig (Ni-Shiki)
  Ang ating kakayahang makarinig.
 3. Diwang Pang-amoy (Bi-Shiki)
  Ang ating kakayahang maka-amoy.
 4. Diwang Panglasa (Zes-Shiki)
  Ang ating kakayahang makalasa.
 5. Diwang Pandama (Shin-Shiki)
  Ang ating kakayahang makaramdam.
 6. Diwang Pangkaisipan (I-Shiki)
  Ang ating kakayahang mag-isip at makatanggap ng impormasyon mula sa ating mga pandama.
 7. Lubos na pagkagiliw (Mana-Shiki)
  Ito ang ating lubos na pagkagiliw sa mga bagay, tao, ideya at iba pa. Akin ito, ako ang may-ari nito, ako ang may-ari niyan. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan.
 8. Diwang Alaya (Araya-Shiki)
  Ito ang bahay imbakan ng ating enerhiya o binhi ng Karma (walang kulay at walang hugis ito). ito ang ating tunay na sarili. Ito ay patuloy na nagbabago dahil gumagawa tayo ng iba’t ibang interaksyon sa araw-araw. Ang diwa na ito ay hindi pumapanaw, ito ay walang hanggan, ito ay naglalakabay at lumilipat mula sa nakalipas papunta sa hinaharap at kinbukasan. Ito ang pinagmulan ng ating buhay, tulad ng isang ilog na walang tigil sa pagdaloy at paminsan-minsan ay magkakaroon ng bula – ang bulang ito ay ang ating pisikal na anyo. Ang bulang ito ay naglalaho kasabay sa pagdaloy ng ilog, tulad ng pisikal na katawan nating namamatay. Ang pisikal nating katawan ay anyo lamang para sa ating Diwang Alaya. Ang ibig sabihin ng Alaya sa Sanskrit ay “imbakan” katulad ng salitang “HimALAYA” an ang ibig sabihin ay bahay imbakan ng nyebe.

  Ito ay parang isang bangkay na hindi nakakapakinig sa turo ng Budismo. Nababalot sa dilim at kalungkutan at walang kasama. Ito ang dahilan kung kaya nakakaramdam tayo ng kalungkutan kahit na maraming tao tayong nakakasalamuha. Ito ay dahil ang ating Diwang Alaya ay palaging nagdurusang mag-isa. Kailangan turuan natin itong makinig at ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig sa Budismo.


Leave a comment

Ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon

Basahin muna ang Batas ng Sanhi at Epekto bago ito.

Nauna na nating natalakay ang Batas ng Sanhi at Epekto, at kung paanong ito ang sentro ng aral ng Budismo. Ano naman ang kaugnayan ng 3 Mundo at 10 Direksyon dito? Bago yan kilalanin muna natin ang 3 Mundo at 10 Direksyon.

Ang 3 Mundo ay:

 1. Ang Nakalipas
 2. Ang Kasalukuyan
 3. Ang Hinaharap

at ang 10 Direksyon ay:

 1. Hilaga
 2. Timog
 3. Silangan
 4. Kanluran
 5. Hilagang Silangan
 6. Timog Silangan
 7. Hilangang Kanluran
 8. Timog Kanluran
 9. Itaas
 10. Ibaba

Masasabi natin na ang ibig sabihin ng 3 Mundo ay kahit kailan at ang 10 Direksyon naman ay kahit saan. Ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sumasakop sa 3 Mundo at 10 Direksyon. Ibig sabihin ang Batas ng Sanhi at Epekto ay tunay kahit kailan at kahit saan.

Tulad ng unang nabanggit, sa Batas ng Sanhi at Epekto ang bawat Sanhi ay may katumbas ng Epekto. At dahil sakop ng Batas ang 3 Mundo, ang Epekto ng Sanhi (gawa o aksyon) na itinanim natin sa nakalipas nating buhay ay maaring magpamalas hindi lamang sa nakalipas, kundi maging sa kasalukuyan o sa hinaharap.

Halimbawa ay ang isang batang ipinanganak na may kapansanan. Mas mahirap para sa kanya ang mamuhay dahil sa kalagayan nyang ito. Ano ang nagawa ng isang bagong silang na sanggol upang mabuhay sa ganitong kalagayan? Ang nagpapasya ng ating kapanganakan sa kasalukuyan ay ang ating nakalipas na buhay. Sa pagsuri ng estado ng ating kasalukuyang buhay, malalaman natin kung mabubuting gawain ang ating itinanim sa ating nakalipas. Ang mga gawaing ating itinatanim sa kasalukuyan naman ang magpapasya ng magiging buhay natin sa hinaharap. Ano ang itinatanim natin ngayon, mabubuting gawain o hindi?

Ang 10 Direksyon ay nagpapakita na ang Batas ng Sanhi at Epekto ay sinasakop ang lahat ng lugar. Walang sulok na hindi kasama.

Palaging gumawa ng mabuti upang maging mabuti din ang ating kinabukasan. Hindi na natin mababago ang mga kamaliang nagawa natin sa nakaraan ngunit may magagawa pa tayo sa kasalukuyan para sa kahihinatnan ng ating hinaharap.

 


1 Comment

Ang Batas ng Sanhi at Epekto 2 (KUNDISYON)

Ang kabuuang tawag sa Batas ng Sanhi at Epekto ay Ang Batas ng Sanhi, Kundisyon at Epekto (Basahin dito ang naunang lathala tungkol sa Batas ng Sanhi at Epekto). Isinasaad nito na bawat Sanhi (aksyon o gawa) – kahit ito pa man ay masama o mabuti ay magkakaroon ng Epekto (resulta) na hindi natin matatakasan, at ang epekto ng ating mga ginawa ay tayo lamang ang makakatanggap.

TAG - Sanhi at Epekto tsart

Ang KUNDISYON ay nangyayari sa pagitan ng Sanhi at Epekto. Hindi nito kayang alisin o ipawalang-bisa ang isang Epekto. Naapektuhan lang nito kung paano natin mararanasan ang Epekto. Kung kaya ang kumpletong tsart ay:

TAG - Sanhi Kundisyon at Epekto tsart

Halimbawa ay ang mga cherry blossoms, sila ay namumulaklak tuwing tag-sibol ngunit sa tag-lamig ang makikita lamang ay tila mga patay na puno. Ang puno ay may enerhiya o abilidad (SANHI) na makagawa ng mga bulaklak (EPEKTO) ngunit nakadepende ito sa klima (KUNDISYON).

Sa ating buhay ang ating mga magulang o katuwang sa buhay ay halimbawa ng mga Kundisyon na nagpapalabas ng Epekto ng mga nakalipas nating gawain. Kung ang isa ay namuhay bilang isang malupit at bayolenteng tao sa kanyang nakaraang buhay, sa kanyang susunod na buhay ay maaring isilang sya sa isang mahirap at hindi mapagmahal na pamilya. Ngunit marami ang pamilyang ganito? Bakit sya nabuhay sa partikular na pamilya o sitwasyon na iyon?

SANHI: Namuhay bilang isang malupit at bayolenteng tao sa nakaraang buhay
EPEKTO: Isinilang sa isang mahirap at hindi mapagmahal na pamilya
KUNDISYON: Magulang / pamilya

Maari ring sa mas malala pang sitwasyon sya isinilang. Tulad ng bukod sa mahirap at hindi mapagmahal na pamilya sila ay nasa isang bansang nasa ilalim ng gera.

Ang Batas ng Sanhi (,Kundisyon) at Epekto ay  tinatawag din na Batas ng Karma. HIndi ito matatakasan. Walang Kundsiyon na makakapagligtas sa atin sa ating Karma, maapektuhan lamang nito kung paano natin ito mararanasan.


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture/Meetup: 6 na Mabubuting Gawain: Pagsusuri sa Sarili (Hulyo 08, 2017 | Saturday)

Ang Pagsusuri ng sarili o pagsusuri ng ating mga nagawa ay ang ika-lima sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines 

Kailan: Hulyo 08, 2017 | 2:00 pm – 4:00 pm

Mag-text or tumawag sa 0916-4249359 o mag-iwan ng mensahe kay frank.costelloe sa Skype kung nais sumali

MAKINIG // ISAGAWA