Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (Hulyo 1, 2017, Sabado)

Ang pagtitipon at pag-aaral na ito ay gaganapin sa isang pribadong residente kung kaya hind nakahayag ang eksaktong lugar. Kung siguradong makakadalo mag-text lamang sa numerong 0916-424-9359. Salamat.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: New Manila, Quezon City

Kailan: Hulyo 01, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0916-424-9359 o mag mensahe sa Skype ID na frank.costelloe kung nais lumahok.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Lolit Choa

2017-07-01 Meetup and Lecture @ Lolits

Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Pagsusumikap o Pagpupursige (Hunyo 25, 2017 | Linggo)

Ang Pagsusumikap o Pagpupusirge ay ang ika-apat sa 6 na Mabubuting Gawain o 6 na Paramita. Ito ang tatalakayin ni gurong Frank sa aralin na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hunyo 25, 2017 | 3:30 pm – 5:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Layunin ng Buhay (Hunyo 22, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang Layunin ng Buhay.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)

Kailan: Hunyo 22, 2017 | 8:00 pm – 8:45 pm

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Gurong Kodama at Maeda bumisita sa Sentro ng Budismong Pureland sa Pilipinas

Bumisita sina gurong Kodama at Maeda sa Sentro ng Budismong Pureland sa Pilipinas noong nakaraang Hunyo 14, 2017. Nakilala nila ang ilang myembro. Ang mga miyembrong hindi nakapunta ay nakilala nila sa pamamgitan ng Skype.

Photo Credit: Eishi Kodama | Hideo Maeda

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

NAKALIPAS – Skype Lecture: Ang Buhay at Kamatayan ay Iisa (Hunyo 15, 2017 | Huwebes)

Tatalakayin ni gurong Frank ang paksang, “Ang Buhay at Kamatayan ay Iisa.”

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. Salitang Ingles ang gamit sa talakayan.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: frank.costelloe)
Kailan: Hunyo 15, 2017 | 8:00 pm – 9:00 pm

MAKINIG // ISAGAWA