Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 07, 2017)

Leave a comment

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 02, 2017 | 3:30pm – 5:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s