Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 07, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 02, 2017 | 3:30pm – 5:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pag-aaral ng Budismo (May 01, 2017)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines

Kailan: May 01, 2017 | 10:00am – 11:00am

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

Ang 3 Salamin

Isang bagay na pumapasok sa isip natin kapag narinig ang salitang salamin ay repleskyon. Isa itong bagay na nagpapakita ng repleksyon ng ating sarili. Ganito rin ang mga Salamin sa Budismo, tinutulungan tayo upang makita ang ating mga sarili. May 3 Salamin sa Budismo, Salamin ng Iba, Salamin ng Sarili at Salamin ng Dharma. Tatalakayin natin ang bawat isa.

Ang 3 Salamin ng Budismo

 1. Salamin ng Iba
  Ito ay ang ating imahe sa mata ng ibang tao. Baluktot na imahe ng ating sarili ang ipinapakita nito. Bakit? Dahil ang mga bagay na ginagawa natin ay para sang-ayunan tayo ng iba. Dahil din ang mga paghusga na ito sa atin ng ibang tao ay nakabase kung paano nito tayo napapakinabangan o kung gaano kadali sa kanila ang makisama sa atin. Kung kaya wala saysay na magdiwang o malungkot ng matagal na panahon sa opinyon ng iba sa atin, dahil ang mga opinyon na ito ay may kinikilingan.
 2. Salamin ng Sarili
  Ang salamin na ito ay ang pagsusuri ng sarili. Mainam ang pagsusuri sa sarili tulad ng nabanggit natin sa 6 na Mabubuting Gawain, ang salamin na ito ay may kinikilangan din at ito ay ang ating sarili. Dahil sa ating kayabangan hindi natin kayang makita ang ating pagkukulang or pagkakamali. Madali nating makita ang ating magagandang katangian ngunit mahirap kung ito’y mahirap tanggapin ang ating kapintasan. Dahil dito imposibleng makita ang ating tunay na sarili sa salamin na ito.

  7 Uri ng Kayabangan

  1. Yabang sa mga mas nakakababa sa atin. Mababang pagtingin sa mga may mas mababang antas sa atin (sa eskwela, trabaho o lipunan)

  2. Yabang sa mga katapat natin. Paghahanap ng bagay kung saan mas nakahihigit tayo sa mga taong kasing-antas natin

  3. Sutil na kayabangan. Kahit pa alam  na nating nagkamali tayo ay hindi pa rin natin ito tatangapin. Sa Budismo, tayo ay hinihimok na tanggapin ang ating mga pagkakamali sa lalong madaling panahon. “Huwag magyabang na hindi tayo nagkakamali, sa halip ipagmalaki na kaya nating ituwid ng agaran ang ating mga pagkakamali.” Bawat pagkakamali ay oportunidad upang makagawa ng mas mabuti.

  4. Yabang sa mga nakakataas sa atin. Paghahanap ng mga bagay kung saan mas nakalalamang tayo sa mga taong may mas mataas na antas sa atin.

  5. Ang yabang sa pagiisip na alam niya ang lahat ng katotohanan ay pwede ring tawaging Dakilang Kayabangan. (Kasama rin dito ang paniniwalang nakamit na ng isa ang “enlightenment.”) Halimbawa ay kung iniisip mo na isa ka nang mulat na nilalang, may kakaiba kang karunungan, isa kang ispiritwal na gabay, o ikaw ay buddha. Maari tayong linlangin at gawing makasarili ng kayabangan.

  6. Kayabangan sa pagpapakumbaba. Minsan ay nakakaramdam tayo ng yabang kapag tayo ay mapagkumbaba. Tinatanggap natin ang ating mga pagkakamali at nakakaramdam tayo ng pagmamalaki dahil kaya nating gawin ito. Kahit ang ating pagiging mapagkumbaba ay may bahid din ng kayabangan.

  7. Kayabangan sa mga maling gawain. Halimbawa nito ay ang isang magnanakaw na ipinagyayabang ang kanyang bilis o ang isang gumawa ng karumaldumal na krimen at ipinagmamalaki ang kanyang kalupitan.

 3. Salamin ng Dharma
  Ito ang ating imahe ayon kay Buddha o sa mga turo ni Buddha. Ang pagaaral ng Budismo ay ang pagtuklas ng ating tunay na sarili. Walang baluktot na imahe itong ipinapakita iyon lamang syang ganap. Ang Budismo ay tumitingin higit pa sa ating panlabas na anyo at inilalagay ang ating mga gawa sa 3 kategorya. Binibigyang diin ng Budismo ang utak dahil ito ang ugat ng lahat. Ang kayabangan ang pinakamahirap ng balakid sa ating paghahanap ng ating tunay na sarili.