Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ano ang ating Tunay na Sarili? (Apr. 15, 2017)

Leave a comment

Ano ang ating Tunay na Sarili? Tinuturo sa atin ng Budismo na mayroong 3 Salamin na nagsasabi tungkol sa ating sarili. Ang Salamin ng Sarili, Salamin ng Iba at Salamin ng Dharma. Ito ang tatalakayin ni gurong Masaki sa pagtitipon na ito.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 15, 2017 | 2:00pm – 4:00pm

Tumawag o mag-text sa  0998-566-2533 kung nais pumunta.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Filipino Pureland Buddhism | En-En Usomoto

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s