Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

NAKALIPAS – Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Apr. 16, 2017)

Leave a comment

Makinig sa aral ng Budismo. Ang paksa ay Ang Batas  ng Sanhi at Epekto. Ito ang pundasyon ng Budismo. Hindi natin maiintindihan ang mga aral ng Budismo kundi natin maiintindihan ito. Ang guro ay si gurong Sumie.

Saan: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: musr4326hx6)
Kailan: April 16, 2017 | 1:20pm – 2:30pm

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s