Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Ang 7 Kawanggawa

Leave a comment

A broom
Ang titik na gamit ng mga Hapon para sa “tao” ay may ibig sabihin na ang isang tao ay nabubuhay upang suportahan ang iba.

Japanese Character for Person

Tunay ngang hindi tayo mabubuhay kapag wala ang ibang tao. Lahat tayo ay umaasa sa isa’t isa para sa ating negosyo, relasyon,pamilya at pamumuhay.
Sabi nga, walang tao ang namumuhay lamang ng magisa.
Dahil dito, sa Budismo, ang pagkakaisa ay binibigyan ng mataas na importansya. Kung walang pagkakaisa hindi tayo magkakasundo at mahirap makatapos ng mga gawain.
Kung may pagkakaisa o pagkakasundo sa ating tahanan, trabaho at lipunan, ang higit na kaligayahan ay makakamtan natin.

Paano nga ba natin tayo magkakaisa? Sa paggawa ng 7 Kawanggawa ay makakamit natin ito. Ito ay ang mga sumusunod:

  1. Malugod na tingin
  2. Ngiti
  3. Mabuting mga salita
  4. Taos-pusong pagkilala ng utang na loob
  5. Tulong na pisikal
  6. Pagpapakumbaba
  7. Pamamahagi ng pagkain o masisilungan

Lahat ng ito ay bahagi ng 6 na Mabubuting Gawain ng itinuro ni Buddha upang magbigay kaligayahan sa nagbibigay at tumatanggap.

Higit pang tuklasin ang tungkol dito at iba pang mga aral sa pagdalo ng aming pagkikita-kita sa Meetup. https://www.meetup.com/The-purpose-of-life/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s