Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

Sakyamuni Buddha

Leave a comment

Ang “Enlightened One”, ang Dalisay, Guro… lahat ng bansag na ito na ibinigay kay Sakyamuni Buddha ay maaring narinig na nating lahat. Ngunit bago pa man siya naging Buddha, siya ay si Prinsipe Siddharta Gautama. Ipininanganak sa Lumbini (ngayon ay Nepal) noong ika-8 ng Abril, 2,600 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang ay si Haring Jobon at Reyna Maya. Tumira siya sa Kapila-Vastu at sa edad na 19 pinakasalan si Yasodhara. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki.

Umalis siya ng palasyo sa edad na 29 noong ika-8 ng Pebrero upang mamuhay bilang isang asetiko. Ngunit nadiskubre niya na kahit ito ay hindi ang tamang landas upang makamit ang tunay na kaligayahan.

Sa edad na 35, nakamit niya ang “enlightenment” o ang tunay na kaligayahan matapos niyang mapagaralan na ang gitnang landas sa pagitan ng labis na karangyaan at pagiging labis na asetiko. Nagturo siya ng Budismo ng 45 taon bago siya pumanaw sa edad na 80 sa ika-15 ng Pebrero. Nagiwan siya ng 7,000 sutra.

Maikling buod:

  • Apr.  8: Ipinanganak bilang Prinsipe Siddharta sa Lumbini
  • Feb.  8: Nilisan ang palasyo upang mamuhay bilang asetiko sa edad na 29
  • Dec.  8: Nakamit ang “Enlightenment” sa edad na 35
  • Feb. 15: Pumanaw sa edad na 80
  • Asawa: Yasodhara, 1 anak na lalaki
  • Magulang: Haring Jobon at Reyna Maya
  • 7,000 Sutras
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s