Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Budismo at ang Tunay na Kaligayahan (Mar. 19, 2017)

Leave a comment

Makinig sa aral ng Budismo mula kay gurong Masaki. Ito ay isang magandang opotunidad upang matutunan ang aral ni Buddha. Wala itong bayad at maaring dumalo ang baguhan. Magtanong at ibahagi ang inyong mga ideya nais itong marinig ng lahat.

Kailan: 2017 Marso 19 // 2:00pm – 3:30pm
Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati

Makipagugnayan sa numero  0998-566-2533 kung nais dumalo.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Filipino Pureland Buddhism | Masaki Usumoto| En-En Usumoto

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s