Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ang Pundasyon ng Budismo (Apr. 2, 2017)

Makinig sa isang aral ng Budismo, ang paksa ay ang pundasyon ng Budismo – ang batas ng Karma. Ang magbibigay ng aral ay si gurong Masaki. Ito ay isang maganda oportunidad upang makapakinig sa karunungan ng Buddha.

Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Kailan: April 2, 2017 | 2:00pm – 3:30pm

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Pureland Buddhism Center of the Philippines

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements


Leave a comment

Sakyamuni Buddha

Ang “Enlightened One”, ang Dalisay, Guro… lahat ng bansag na ito na ibinigay kay Sakyamuni Buddha ay maaring narinig na nating lahat. Ngunit bago pa man siya naging Buddha, siya ay si Prinsipe Siddharta Gautama. Ipininanganak sa Lumbini (ngayon ay Nepal) noong ika-8 ng Abril, 2,600 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang ay si Haring Jobon at Reyna Maya. Tumira siya sa Kapila-Vastu at sa edad na 19 pinakasalan si Yasodhara. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki.

Umalis siya ng palasyo sa edad na 29 noong ika-8 ng Pebrero upang mamuhay bilang isang asetiko. Ngunit nadiskubre niya na kahit ito ay hindi ang tamang landas upang makamit ang tunay na kaligayahan.

Sa edad na 35, nakamit niya ang “enlightenment” o ang tunay na kaligayahan matapos niyang mapagaralan na ang gitnang landas sa pagitan ng labis na karangyaan at pagiging labis na asetiko. Nagturo siya ng Budismo ng 45 taon bago siya pumanaw sa edad na 80 sa ika-15 ng Pebrero. Nagiwan siya ng 7,000 sutra.

Maikling buod:

  • Apr.  8: Ipinanganak bilang Prinsipe Siddharta sa Lumbini
  • Feb.  8: Nilisan ang palasyo upang mamuhay bilang asetiko sa edad na 29
  • Dec.  8: Nakamit ang “Enlightenment” sa edad na 35
  • Feb. 15: Pumanaw sa edad na 80
  • Asawa: Yasodhara, 1 anak na lalaki
  • Magulang: Haring Jobon at Reyna Maya
  • 7,000 Sutras


2 Comments

Ang Batas ng Sanhi at Epekto

Sinasaad sa Batas ng Sanhi at Epekto na ang bawat sanhi ay may katapat at hindi matatakasang epekto. Ito ay tinatawag ring Batas ng Karma. Ngunit bago ang lahat ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang “sanhi” at “epekto?” Ang sanhi ay ang ating mga aksyon o gawa. Bagay na ating ginawa. Ang ibig sabihin ng epekto ay resulta. Maari nating sabihin base sa batas ng sanhi at epekto na ang ating mga aksyon ay laging may katumbas na hindi maiiwasang resulta. Kaya napaka-importanteng malaman ang tatlong prinsipyo ng batas ng sanhi at epekto. Sila ay ang mga sumusunod:

  1. Ang mabuting sanhi ay magbubunga ng mabuting epekto
  2. Ang masamang sanhi ay magbubunga ng masamang epekto
  3. Ang sarili mong sanhi ay magbubunga ng epekto sa iyong sarili

TAG - Sanhi at Epekto tsart

Ang unang prinsipyo ay nagsasaad na ang MABUTING GAWAIN ay magbubunga ng MABUTING RESULTA. Kapag gumawa ng mabuti para sa iyong kapwa, maganda o mabuting epekto ang iyong matatanggap.

Ang ikalawang prinsipyo ay kabaligtaran ng una. Ang MASAMANG GAWAIN ay magbubunga ng MASAMANG RESULTA.

Ang pinakahuling prinsipyo ay ang SARILING GAWA ay magbubunga ng SARILING EPEKTO, ibig sabihin ang mga epekto ng mga bagay na ginawa mo ay sa iyo lamang babalik. Halimbawa, may 2 tao sa isang lamesa. Ang isa ay walang tigil sa pag-inom ng beer, at ang isa naman ay hindi umiinom ng beer. Ang malalasing ay yun lamang taong walang tigil sa pag-inom ng beer at hindi yun isang walang iniinom na beer kahit isa. Halimbawa rin ay nag-aral ako ng mabuti para sa isang pagsusulit, epekto nito ay makakakuha ako ng mataas ng marka. Ang mga kaklase ko ay hindi makakakuha ng mataas na marka dahil nag-aral ako ng maigi.

Upang lubus na maunwaan ang batas ng sanhi at epekto ay kailangan lagi nating tatandaan ang 3 prinsipyong ito. Ugalian natin na laging gumawa ng mabuti upang ang hinaharap ay magdala sa atin ng mabuting epekto.

TAG - Sanhi at Epekto tsart 2

Ikalawang Bahagi: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (KUNDISYON)

Basahin ang 3 Mundo at ang 10 Direksyon upang malaman kung paano sila nauugnay sa Batas ng Sanhi at Epekto.


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture: Ang Batas ng Sanhi at Epekto (Mar. 26, 2017)

Makinig sa isang aral tungkol sa Budismo, ang paksa ay ang batas ng sanhi at epekto. Ang magsasalita ay si gurong Sumie, Hindi kinakailangan magsalita upang makilahok, sapat na ang pakikinig. Ngunit malugod ding pakikinggan ng lahat ang inyong mga tanong at idea.

SAAN: SKYPE (Mag-mensahe sa Skype ID: musr4326hx6)
KAILAN: Mar. 26, 2017 | 1:00pm – 2:30pm

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan

MAKINIG // ISAGAWA


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Budismo at ang Tunay na Kaligayahan (Mar. 19, 2017)

Makinig sa aral ng Budismo mula kay gurong Masaki. Ito ay isang magandang opotunidad upang matutunan ang aral ni Buddha. Wala itong bayad at maaring dumalo ang baguhan. Magtanong at ibahagi ang inyong mga ideya nais itong marinig ng lahat.

Kailan: 2017 Marso 19 // 2:00pm – 3:30pm
Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati

Makipagugnayan sa numero  0998-566-2533 kung nais dumalo.

MAKINIG // ISAGAWA

Photo Credit: Filipino Pureland Buddhism | Masaki Usumoto| En-En Usumoto

This slideshow requires JavaScript.