Pagsusumikap

at ang mga turo ng Budismong Pureland

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ang Saligan ng Budismo (Feb. 15, 2017)

Leave a comment

Inaanyayahan ang lahat sa kaganapang ito na magtatalakay ng saligan ng Budismo. Si gurong Katayama Takahiro ang magsasagawa ng pagtuturo.

Kailan: 2017 Pebrero 15 | 7:30pm – 8:30pm
Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Skype (Sabihin ang inyong Skype ID kay MUSR4362HX6 sa Skype)

MAKINIG // ISAGAWA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s