Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas


Leave a comment

NAKALIPAS – Meetup/Film Showing: Pagpapalabas ng isang Animated na Pelikula (Feb. 19, 2017)

“Ang Trahedya sa Palasyo ng Osha” ay isang animated na pelikula base sa totoong kaganapan sa panahon ni Sakyamuni Buddha, 2600 na ang nakaraan sa India.
Ang pelikulang ito ay naglalahad ng istorya ng isang Hari at Reyna na hindi magkaanak. Matapos kumunsulta sa isang manghuhula, nagkaroon sila ng paniwala na patayin ang isang asetiko na nagsasanay sa kabundukan, sa paniniwalang siya ay mabubuhay muli bilang anak sa maharlikang magasawa. Ang pagpatay nila sa asetiko ay naghudyat ng ibang ibang trahedya na natapos lamang nang namagitan na si Buddha at isa pang di inaasahanang nilalang na kasalukuyang kinakamit ang pinakamataas na uri ng kaligayahan. Panoorin ang 90 minutong pelikulang ito nang malaman ang mga pangyayari.
May diskusyon pagkatapos ang panonood.

Kailan: 19 Pebrero 2017 | 1:30pm – 4:30pm
Saan: The Columns 1 Ayala Avenue, Makati, Philippines

LISTEN // PRACTICE

Photo Credit: Pureland Buddhism Center of the Philippines

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements


Leave a comment

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Ang Saligan ng Budismo (Feb. 15, 2017)

Inaanyayahan ang lahat sa kaganapang ito na magtatalakay ng saligan ng Budismo. Si gurong Katayama Takahiro ang magsasagawa ng pagtuturo.

Kailan: 2017 Pebrero 15 | 7:30pm – 8:30pm
Saan: The Columns Ayala Avenue Tower 1, Makati City, Philippines
Skype (Sabihin ang inyong Skype ID kay MUSR4362HX6 sa Skype)

MAKINIG // ISAGAWA