Pagsusumikap

at ang Budismong Pureland sa Pilipinas

Malugod na pagbisita sa aking pahina

*PAUMANHIN po kung bahagyang nahuhuli ang mga artikulo sa tagalog. Makakaasa po kayo na pipilitin ko itong makapang-abot sa mga artikulong ingles sa abot aking makakaya. Maraming salamat po!

Panoorin ang pagtalakay sa Karma button
Hi! Ako si Len. Malugod na pagbisita sa aking pahinang para sa Filipino Pureland Buddhism. Matagal-tagal na rin akong nakikinig sa aral ng Budismo at nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga napagaralan. Ang pahinang ito ay bukas sa kanino mang nais matuto ng tungkol sa Budismo. Hindi importante kung saang grupo ka nagmula o kung wala kang alam kahit katiting tungkol sa Budismo. Lahat ay inaanyayahan namin dito.

Masasabi nating lahat na, sa isang yugto ng ating buhay ay tinanong natin ang ating mga sarili kung ano ang rason kung bakit tayo nabubuhay. Ang pagdinig sa mga turo ni Buddha ay matutulungan tayong malaman ang tunay na layunin natin sa buhay. Kung kaya nagsasagawa kami ng palagiang pagkikita at libreng pagaaral sa Skype upang mabigyan ng tyansa ang lahat na makapakinig sa aral ng Budismo. Nang sa gayon, ang lahat ay maari nang makapagsimula sa kanilang unang hakbang upang makamit ang tunay na kaligayahan o upang malinawagan.

May mga artikulo din dito na maaring basahin, tingnan lang ang mga link sa may gawing kanan.

O maari mong simulan basahin ang mga sumusunod:


2017-10-21 - Homepage Activites AnnouncementTAG mark-tawin-quote copy.jpg

Advertisements